تبلیغات
اشعار سید

اشعار سید
[ یکشنبه 4 مهر 1389 ] [ 11:08 ق.ظ ] [ ]
بسمه تعالی
 عشق و حبیب

عــارفـی  گـفـــتـا  بـه  مـــن  حـرفـی عـجـیـب                                             
مـختـصر  مـعــنـی  نــمـا  عــشـق  و  حـبـیــب
گـفـتـمـش عـشـق  آیــد   از   فـعــــل   عــــرب                                              
مـعنـی اش  بـاشــد   مثـالـی   بـــس غـــریـب
ایـن گیـاهـی بـاشد و روید  کـنار  هــــر درخـــت                                            
آنــچنان پیــچد بـه آن تـا ریشـه مـاند بـی نصیب
عقـــل   چـــون ریـشـــه، وجـــودت چـــو درخــت                                             
عـشـق  انسـانـی زنــد بــر آبــرو بشــنو نــهـیب
عاشـقـی بـا منفعت هر دم بـه کــام جــان زنــد                                             
عـشـق اللــهی اگــر خــواهـی بـرو بهـــر طبـیب
ایــن کــه گــفـتـم مـخـتـــصـــر از عـشـــق بـــود                                             
حــال بـنـگـر تـا ببینی جــلوه هـایــی از حـبیـب
مـــیـــدهــم   از  قــصــه ای   بـهــرت    خــبــر                                            
 شـایـد   آیــد   غـصـــه  هـایـت  را   شـکــیـب
روزگــاری یـک پــــدر گفـــتا بـــه فـــرزند یـلـــش                                            
مشـکلـی دارم بـیـاور بـهــــر بـابـا  یـک  نجـیـب
هــــر  کســـی  تــا   مــی شنــیــد  از مــاجـــرا                                              
عــذری آورد و بـزد بــر اسـب رفتــن یک نهــیــب
آخــــر   آن   نیــــکو   پــــدر   گــفتــــا   چنــیــن                                              
حـاصـلـی نـگـرفـته ام، اینـان تـو را دادن فـــریب
مـا کـنون بـاید که دنبــال کسی عـــاقــل رویــم                                           
شـایـد  او  بـاشـد  بــــر  امــان  چــون  حـبـیـب
چــون کـلون در زدن انــدک دمــی آمـــد رفیـــق                                            
بـــا کــلاه و اسـب و همـیان و زنــی زیـبـا نـجیب
پــدر گـفـتا بــــه او دارم کـنـــون مــن مـشکـــلی                                            
گفتیا این است من بهر سفر،همیان من بهر رقیب
 گر تعهد داده ای، ایـــن زن نشانـــم  مـن گــــرو                                           
گـر کـه داری جنـگ، شمشیر آورم من با نهـیـب
این چنین آن یار بابا عشق خود ثــابــت نــمـــود                                          
از بـر ایـن قـصه می گویم کنــون پنــدار از ادیـــب
عاشقی رسوایی و این جمله یاران نــــا رفــیــق                                           
ایـن دل دیـوانه خـواهـد بـس امـیری بـی حـبیب
گردش پـرگار مستــی آخـــرش رســوایی اســت                                            
تا میی نوشی، بدان خـوردی ز می خواران فـریب
یــــار  زیــبـا،  دلـبـــری  بـهـــر  نـیـاز  خـــود   کــند                                            
غـیـر خـالـق چـون که مـالک باشد و خود بی رقیب

والسلام
سیدمجید یوسف بیک
85/11/5 
                                                                      
                                                                

.: Weblog Themes By blogriz.com :.

Authors


برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


Blog Custom
بلاگ ریز قالب وبلاگ قالب بلاگفا قالب میهن بلاگ فایل گرافیکی